10. DERMATOLOJİ BAHAR SEMPOZYUMU

BİLDİRİ ÖZETLERİ

 

BİLDİRİ ÖZETİ GÖNDERME KURALLARI

Bildiri özetleri yalnızca internet aracılığıyla, sempozyum web sayfasında bulunan On-line Bildiri Özeti Sistemi üzerinden gönderilebilir.

Faks, elektronik veya normal posta yolu ile gönderilecek veya elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.

Bildiriler sempozyumda sözlü sunum ve basılı poster formatında sunulacaktır.

Posterlerin nasıl hazırlanacağına dair ayrıntılı bilgiler, bildiri özetleri değerlendirme sonuçları ile beraber bildiri sahiplerine gönderilecektir.

Bildiri özeti gönderimi için son tarih 28 Şubat 2019’dur. Bildiri özetleri gönderilirken yazarlar sunum tercihini (sözel veya poster) ve bildiri grubunu belirtmelidir.

Bildiriyi sunacak yazarın sempozyuma aktif olarak katılması gerekmektedir.

Sempozyumda sunulmak üzere kabul edilmiş olan bildiri özetlerinin sempozyum kitapçığında / hafıza bellekte yer alabilmesi için, sunumu yapacak kişinin
sempozyum kaydı yapılmış olmalı ve bildirinin sempozyumda poster olarak asılmış ya da sözlü bildiri olarak sunulmuş olmalıdır.

Sempozyumdaki “Poster tartışması” oturumunda, posteri sunan yazarın, konuyla ilgili tartışmalara katılabilmek için salonda bulunması önemle rica olunur.

 Bildiri özetleri için genel kurallar online bildiri sisteminde belirtilmiştir.

BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Sözlü bildiri birincilik ödülü  1.500 TL
Sözlü bildiri ikincilik ödülü 1.000 TL
Sözlü bildiri üçüncülük ödülü 750 TL
Poster bildiri birincilik ödülü  1.000 TL
Poster bildiri ikincilik ödülü   750 TL
Poster bildiri üçüncülük ödülü 500 TL