10. DERMATOLOJİ BAHAR SEMPOZYUMU

BİLİMSEL PROGRAM

 

11 NİSAN PERŞEMBE

  A SALONU 
08:30 - 09:00 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  A SALONU B SALONU 
PANEL 1: VİTİLİGODA YENİLİKLER DERMOSKOPİ KURSU 
Oturum Başkanları: Sevgi Bahadır, Akın Aktaş Kurs Başkanları: Fezal Özdemir, Sedef Şahin 
09:00-09:20    Patogenez-İkbal Aydıngöz 09:10-09:25   Dermoskopi pratiğinde sık kullanılan algoritmalar-Gamze Erfan
09:20-09:40    Lokal tedavi ve fototerapi - Andaç Salman 09:25-09:40   Melanositik lezyonlarda temel dermoskopik paternler - Şirin Yaşar
09:40-10:00    Sistemik tedavi - Dilek Bayramgürler 09:40-09:55   Melanositik lezyonlarda temel dermoskopik paternlerin  histopatolojik karşılığı - Pembegül Güneş
10:00-10:10    Tartışma 09:55-10:10   Tartışma 
10:10 - 10:30 KAHVE ARASI
10:30-11:30 A SALONU 
KONFERANS-1
Oturum Başkanları: Oktay Taşkapan, Rafet Koca
10:30-11:15 MAST CELL ACTIVATION SYNDROMES  - Clive Grattan, UK
Approach to cutaneous mastocytosis
Mast cell activation syndrome
Update on chronic urticaria
11:15-11:30 Discussion
11:30-12:30 A SALONU B SALONU

UYDU SEMPOZYUM
Bizim de Söyleyeceklerimiz Var!

Kronik Spontan Ürtikerde Soru & Yorum Zamanı

 Konuşmacılar

Zehra Nilgün Atakan

Emek Kocatürk Göncü

DERMOSKOPİ KURSU
11:30-11:45   Yüz lezyonlarında dermoskopi - Özgür Timurkaynak
11:45-12:00   Akral lezyonlarda dermoskopi - Mustafa Turhan Şahin
12:00-12:15   Orogenital lezyonlarda dermoskopi - Aysun Şikar Aktürk
12:15-12:30   Tartışma
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  A SALONU B SALONU
İNTERAKTİF OTURUM-1: DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLAR DERNEĞİ 2017-2018 EN İYİ OLGULARI        DERMOSKOPİ KURSU 
Oturum Başkanı: Ertuğrul Aydemir 13:30-14:00   Nevüslerde dermoskopi - Tülin Güleç
13:30-15:00 14:00-14:30   Melanomda dermoskopi  - Fezal Özdemir
Çağdaş Akaslan
Baran Ceyhan
Ozan Erdem
Sıla Kılıç
Sinem Örnek
Gaye Güldiken
Ece Uğurer
Hazal Sönmezler
Gizem Demir
Deniz Dağdelen
14:30-15:00   Melanom dışı deri kanserlerinde dermoskopi - Gülsüm Gençoğlan
15:00-15:20   Spitzoid tümörlerde dermoskopi - Özlem Su Küçük
15:20-15:30   Tartışma 
15:30-15:50   KAHVE ARASI
15:50-17:00    Kırmızı, mavi ve siyah lezyonlarda dermoskopi - Sedef Şahin
15:00-15:15   KAHVE ARASI 17:00-17:15    Kapanış
PANEL-2: SAÇ HASTALIKLARI  
Oturum Başkanları: Yalçın Tüzün, Adem Köşlü
15:15-15:35   Alopesi areatada sistemik tedavi - Server Serdaroğlu
15:35-15:55   Alopesi areatada lokal tedavi - Sema Aytekin
15:55-16:15   Skatrisyel alopesi tanı ve tedavisi - Deren Özcan
16:15-16:35   Saç hastalıklarında PRP ve mezoterapi - Gaye Sarıkan
16:35-16:45   Tartışma
16:45-17:00  KAHVE ARASI
UZMANLAR TARTIŞIYOR: LAZER VE IŞIK  
Moderatör: Gönül Ergenekon
Tartışmacılar: Güneş Ertürk, Gökhan Gökler 
17:00-17:45   Hangi endikasyonda hangi tedavi yöntemini tercih ediyorum?: Kırmızı yüz, melazma, tatuaj, yaşlanma karşıtı
 

12 NİSAN CUMA

A SALONU B SALONU

PANEL- 3: AKNE ve ROZASEDE GÜNCEL YAKLAŞIM

Oturum Başkanları: Nilsel İlter,Kamer Gündüz

08:30-08:45 Akne patogenezi - Filiz Topaloğu Demir

08:45-09:00 Akne tedavisi - Ayşe Serap Karadağ

09:00-09:15 Rozase patogenezi - Burçe Can Kuru

09:15-09:30 Rozase tedavisi - Hayriye Sarıcaoğlu

09:30-09:40 Akne ve mikrobiyom - Dilek Bıyık Özkaya

09:40-09:50 Tartışma

08:00-08:40 SERBEST BİLDİRİLER 

Oturum Başkanı: Emine Derviş

8:00-8:07              Alopesi areata ve vitiligo hastalarında D tipi kişilik ve yaşam kalitesi: Türk toplumundan kesitsel bir çalışma. Güldehan Atış, Atilla Tekin, Zeynep Altan Ferhatoğlu, Fatih Göktay, Şirin Yaşar, Sema Aytekin.
8:07-8:14              Sistemik Antipsoriatik Tedavinin Depresyonun Subjektif ve Biyokimyasal Göstergelerine Etkisi. Hasan Aksoy, Tülin Ergun, Mustafa Akkiprik, İrem Peker, Dilek Seçkin Gençosmanoğlu, Pemra Ünalan, Hakan Yöney.
8:14-8:21              Rozasea’lı Hastalarda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör Polimorfizminin Araştırılması. Yıldız Hayran, İncilay Lay, Mehmet Cem Mocan, Tuba Bozduman, Sibel Ersoy Evans.
8:21-8:28              Kütanöz Skuamöz Hücreli Kanserlerde Tümöral Podoplanin Ekspresyonunun Histopatolojik Prognostik Faktörler İle İlişkisi. Duygu Gülseren, Özay Gököz, Sevilay Karahan, Ayşen Karaduman.
8:28-8:35              Türkiye’nin endemik olmayan bir bölgesinde gözlenen layşmanya olgularında epidemik ve klinik özelliklerin tedavi süresi üzerine prediktif etkileri. Betül Taş, Yüksel Altuntaş.       

TIRNAK KURSU 
Kurs Başkanı: Fatih Göktay 
08:40-09:00   Anatomi ve histoloji - Pembegül Güneş
09:00-09:20   Elementer lezyonlar ve terminoloji - Zeynep Altan Ferhatoğlu
09:20-09:40   Tırnak dermoskopisi  - Ayşegül Sevim Keçici
09:40-09:50   Tartışma
 
 
09.50-10:05 KAHVE ARASI 09:50-10:05   KAHVE ARASI 
A SALONU 10:05-10:25   Onikomikoz tanı ve tedavisi - Arzu Karataş
PANEL -4: DERMATOLOJİDE EN GÜNCEL TEDAVİ 10:25-10:45   Tırnak ünitesinde verrü - Sezgi Sarıkaya Solak
Oturum Başkanları: Rıfkiye Küçükoğlu, Mukaddes Kavala 10:45-11:05   İnflamatuar tırnak hastalıkları - Güldehan Atış
10:05-10:20  Atopik dermatit - Sibel Alper 11:05-11:15   Tartışma 
10:20-10:35 Kaşıntı - Ekin Şavk  
10:35-10:50 Pemfigus - Soner Uzun  
10:50-11:05 Mikozis fungoides - Hatice Erdi  
11:05-11:15 Tartışma  
  11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30 A SALONU
 KONFERANS-2
Oturum Başkanları: Fatih Göktay, Güneş Gür Aksoy 
11:30-12:15 Algoritmic approach to the diagnosis and management of nail pigmentation - Emi Dika, Italy
12:15-12:30 Discussion
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
  A SALONU B SALONU
İNTERAKTİF OTURUM-2: ZOR OLGULAR  TIRNAK KURSU
Oturum Başkanları: Neslihan Şendur, Günseli Öztürk 13:30-13:50   Tırnak cerrahisinde anestezi ve biyopsi teknikleri- Güneş Gür Aksoy
13:30-14:30  Nonmelanositik selim deri tümörleri - Can Baykal 13:50-14:10   Tırnak batığı tedavisi - Fatih Göktay 
KONFERANS - 3 14:10-14:30   Tırnak cerrahisinde komplikasyonlar - Seher Bostancı
Oturum Başkanları: Murat Borlu, Mehmet Salih Gürel 14:30-14:40   Tartışma 
14:30-15:30   Mikroskobum ve ben - Murat Durdu 14:40-14:55   KAHVE ARASI 
15:30-15:50   KAHVE ARASI 14:55-15:20    Tırnak ünitesi melanomunun tedavisi - Emi Dika

15:50-16:50 SERBEST BİLDİRİLER 

Oturum Başkanı: Dilek Seçkin Gençosmanoğlu 

15:50-15:57         Melazma tanısı alan kadın hastalarda hastalığın yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi. Asude Kara Polat, Sümeyre Seda Ertekin, Müge Göre Karaali, Ayşe Esra Koku Aksu, Mehmet Salih Gürel.           

15:57-16:04         Güneydoğu Bölgesindeki Kadinlarda Melasmanin Klinik Profilinin Araştırılması. Vildan Manav.

16:04-16:11         Liken planuslu hastalarda serum vitamin D düzeyleri, vaka kontrol çalışma. Leyla Baykal Selcuk, Deniz Aksu Ari̇ca.

16:11-16:18         Tekirdağ Bölgesi Dermatomikoz Hastalarının Klinik, Demografik ve Laboratuvar Sonuçları. Hülya Albayrak, Mine Aydın Kurç, Onur Raimoğlu, Mehmet Emin Yanık, Aynur Eren Topkaya.

16:18-16:25         Nadir bir kutanöz tüberküloz formu, eritema induratum bazin: 6 yıllık deneyim. Asude Kara Polat, Müge Göre Karaali, Ayşe Esra Koku Aksu, Vefa Aslı Turgut Erdemir, Cem Leblebici, Mehmet Salih Gürel.

16:25-16:32         Akne Vulgaris Tedavisinde Sistemik Retinoid Kullanan Kadın Hastaların Cinsel Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi. Mehmet Gökhan Çulha, Nagihan Sahillioğlu, Recep Burak Değirmentepe, Halil Lütfü Canat, Ece Nur Değirmentepe, Emek Kocatürk, Alper Ötunçtemur.

16:32-16:39         Lenfomatoid papülozlu 62 hastanın eşlik eden lenfomalar açısından değerlendirilmesi. Can Baykal, Sıla Kılıç, Kurtuluş Didem Yazganoğlu, Nesimi Büyükbabani.

16:39-16:46         Evre 2A mikozis fungoides dermoskopisi (plak psoriyazis dermoskopisi ile karşılaştırılmalı vaka-kontrol çalışması). Melike Kibar Ozturk, Ilkin Zindancı. 

16:46-16:53         Pernio Tanısı Konulan Hastaların Vücut Kitle İndeksi ve TANİTA Düzeylerinin Kontrol Grubu ile Karşılaştırılması. Ebru Karagün.

16:53-17:00        Hidradenitis Supurativa Hastalarının Klinik Takibi nasıl yapılmakta? İnternet tabanlı soru bazlı tarama çalışması. Zafer Türkoğlu, Filiz Topaloğlu Demir, Tuğba Özkök Akbulut, Tuğba Atçı, Baran Cayhan.

15:20-15:45    Tırnak ünitesi skuamöz hücreli karsinomunun tedavisi- Emi Dika
15:45-16:00    Tartışma

16:00-16:40    Tanınız nedir?: Tırnak tümörleri - Fatih Göktay- Pembegül Güneş

16:40-17:00 Kapanış

17:15-17:35 Akılcı ilaç kullanımı -  Züleyha Özgen
 
 

13 NİSAN CUMARTESİ

A SALONU B SALONU

PANEL-5: ENFEKSİYÖZ HASTALIKLAR 

Oturum Başkanları: Bilal Doğan, Serap Öztürkcan

08:30-08:45 Sifiliz tanı ve tedavisinde zorluklar - Emine Tamer

08:45-09:00 İmmunsupresif hastalarda enfeksiyöz hastalıklar -Ayşe Esra Koku Aksu

09:00-09:15 Gebelikte viral enfeksiyonlar - İlkin Zindancı

09:15-09:30 İnatçı mantar enfeksiyonlarında tedavi - Zafer Türkoğlu

09:30-09:45 Tartışma

08:00-08:30 SERBEST BİLDİRİLER 

Oturum Başkanı:Asuman Cömert Erkılınç

8:00-8:07              Kronik Spontan Ürtikerli Hastalarda Omalizumab Etkinlik Çalışması: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Klinik Gözlem Çalışması. Betul Macit, Şirin Pekcan Yaşar, Aysegül Sevim Keçeci.
8:07-8:14              Omalizumab Kullanan Kronik Spontan Ürtiker Hastalarında Tedavide Kalma Süresi.
Özlem Su Küçük, Anıl Gülsel Bahalı, Nahide Onsun.
8:14-8:21              Altmış beş yaş üstü kronik spontan ürtiker hastalarında omalizumab etkinlik ve güvenliliğinin retrospektif olarak değerlendirilmesi. Sinem Ayşe Örnek, Emek Kocatürk.
8:21-8:28              Subungual glomus tümörünün klinik ve dermoskopik özellikleri. Fatih Göktay, Gaye Güldiken, Zeynep Altan Ferhatoğlu.            

DOLGU VE BOTULİNUM TOKSİNİ UYGULAMALARI KURSU

08:30-09:00   Üst yüz dolgu uygulamalarına teorik yaklaşım: temporal, glabella, alın, kaş kaldırma. Anatomi, tehlikeli bölgeler, uygulama taktikleri - Berna Şanlı

09:00-09:30   Orta yüz dolgu uygulamalarına teorik yaklaşım: malar, nazolabial, “tear trough”. Anatomi, tehlikeli bölgeler, uygulama taktikleri - Zehra Aşiran Serdar
09:30-10:00   Alt yüz dolgu uygulamalarına teorik yaklaşım: burun, çene, dudak, “marionette, jawline”. Anatomi, tehlikeli bölgeler, uygulama taktikleri- Yelda Kapıcıoğlu
10:00-10:30   Dolgu komplikasyonları ve tedavisi - Gonca Gökdemir
10:30-10:40   Tartışma
10:40-11:00   KAHVE ARASI
11:00-12:30   Yüz uygulamaları - Zehra Aşiran Serdar
09:45-10:00 KAHVE ARASI   
PANEL-6: PSORİASİS
Oturum Başkanları: Nahide Onarır, Emel Bülbül Başkan
10:00-10:20   Güncel patogenez ve geleceğe bakış -Nilgün Atakan
10:20-10:40   Olgularla geleneksel tedavi - Burhan Engin
10:40-11:00   Olgularla biyolojik tedavi - Tülin Ergun
11:00-11:15   Tartışma

11:15-12:15 UYDU SEMPOZYUM
Konu: Psoriasis ve Psoriatik Artrit’te Gerçek Yaşam Verileri ve Önemi

Konuşmacılar:

Prof.Dr. Emel Bülbül Başkan
Prof.Dr. Nahide Onsun
Prof.Dr. Ediz Dalkılıç

12:15-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 POSTER TARTIŞMASI 
Oturum Başkanı: Tülin Mansur
13:30-14:45   Alt yüz dolgu uygulamaları - Yelda Kapıcıoğlu
14:45-16:00   Üst yüz dolgu uygulamaları - Berna Şanlı
16:00-17:00   Anatomik yapıya göre botulinum toksin uygulamaları: Hangi yüze nasıl yaklaşmalı? (teorik ve video) - Ayşegül Saltat
14:30-14:45 KAHVE ARASI  
PANEL-7: GİRİŞİMSEL DERMATOLOJİ 
Oturum Başkanları: Emel Fetil, Nilgün Şentürk
14:45-15:00   Elektrocerrahi - Necmettin Akdeniz
15:00-15:15   Kriyoterapi - Aslı Vefa Erdemir
15:15-15:30   Dermatolojik tedavide intralezyonel uygulamalar-Aslı Aksu Çerman
15:30-15:45   Tartışma
15:45-16:00 KAHVE ARASI
PANEL-8: KRONİK YARADA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI
Oturum Başkanları: Emel Erdal Çalıkoğlu, Mualla Polat 
16:00-16:15   Kronik bacak ülserlerine tanısal yaklaşım. Tedavi medikal mi cerrahi mi olmalı? - İlknur Kıvanç Altunay 
16:15-16:30   Kronik yarada konvansiyonel tedavi - Asuman Cömert Erkılınç
16:30-16:45   Kronik yarada yeni tedaviler - Algün Polat Ekinci
16:45-17:00   Tartışma
17:00-17:30 KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ