10. DERMATOLOJİ BAHAR SEMPOZYUMU

KURULLAR

SEMPOZYUM ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Ertuğrul H.Aydemir

SEMPOZYUM BAŞKANI
Prof. Dr. Emine Derviş

SEMPOZYUM SEKRETERİ
Prof. Dr. Dilek Seçkin Gençosmanoğlu

DÜZENLEME KURULU
İlknur Kıvanç ALTUNAY
Ertuğrul H.AYDEMİR
Emine DERVİŞ
Dilek Seçkin GENÇOSMANOĞLU
Emek Kocatürk GÖNCÜ
Fatih GÖKTAY
Özlem Su KÜÇÜK
Şirin YAŞAR

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME KURULU
Prof. Dr. İkbal Aydıngöz
Prof. Dr. Sema Aytekin
Prof. Dr. Can Baykal
Prof. Dr. Dilek Bayramgürler
Doç. Dr. Asuman Cömert Erkılınç
Prof. Dr. Murat Durdu
Doç. Dr. Algün Polat Ekinci
Prof. Dr. Burhan Engin
Prof. Dr. Tülin Ergun
Prof. Dr. Emel Fetil
Doç. Dr. Gülsüm Gençoğlan
Prof. Dr. Fatih Göktay
Prof. Dr. Tülin Güleç
Prof. Dr. Kamer Gündüz
Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel
Prof. Dr. İlknur Kıvanç Altunay
Doç. Dr. Emek Kocatürk Göncü
Doç. Dr. Burçe Can Kuru
Doç. Dr. Deren Özcan
Doç. Dr. Dilek Bıyık Özkaya
Prof. Dr. Mualla Polat
Prof. Dr. Özlem Su Küçük
Prof. Dr. Emine Tamer
Prof. Dr. Soner Uzun
Doç. Dr. Şirin Yaşar
Doç. Dr. İlkin Zindancı